Kim jesteśmy

PlazaWrze Team

Przedstawiamy się Wam jako młode, ambitne i prężnie działające stowarzyszenie, którego głównym celem jest promowanie i rozpowszechnianie siatkówki nie tylko w regionie, ale i całej Polsce. Naszą pierwszą i najważniejszą inicjatywą jest organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki plażowej pod nazwą „Plaża Wrze”, w którą zaangażowanych jest wielu wspaniałych ludzi – pasjonatów sportu z Wrześni i okolic. Współpracujemy zarówno z włodarzami Wrześni (Urząd Miasta i Gminy Września) jak również z lokalnymi sponsorami, którzy wspierają nasze działania.

Cele naszej działalności

  • Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
  • Promocja zdrowego stylu życia
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości u osób młodych
  • Organizowanie imprez i wydarzeń sportowych (takich jak Plaża Wrze)

Zarząd Stowarzyszenia

Karol Szlecht

Prezes Stowarzyszenia

info@plazawrze.pl

tel. +48 500 625 777

Elżbieta Antkowiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Kamil Ziętek

Sekretarz

Ewelina Bartkowiak

Członek Zarządu

Tomasz Kotecki

Członek Zarządu

Członkowie Stowarzyszenia

Aleksandra Kotecka

Klaudia Ziętek

Piotr Szady

Marcin Olejniczak

Mikołaj Antkowiak