RODO Plaża Wrze

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Volley Września, ul. Gnieźnieńska 10d/19, 62-300 Września, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji turnieju Plaża Wrze,
 3. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Żądanie ograniczenia lub usunięcia danych osobowych będzie równoznaczne ze skreśleniem z listy zawodników turnieju Plaża Wrze 2023
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji turnieju Plaża Wrze 2023, a po jego zakończeniu dane te zostaną usunięte.